Caridina Japonica

66 

Velikost při prodeji: od 1–2 cm
Max. velikost: 5,5 cm
Věk: až do 3 let
Chování: velmi klidná a mírumilovná
Optimální teplota vody: 22–28 °C
Požadované pH: 6,5–8,0
Celková tvrdost vody: až 20 °dGH
Uhličitanová tvrdost: až do 16 °dH
Doporučené krmivo: hlavně řasy, krmivo pro krevety, zelenina

Popis

Japonicu můžeme považovat za krevetku, která odstartovala zájem o chov těchto tvorů. Právě na ní bylo pozorováno, že krevety jsou nejen pěkné a zajímavé, ale i prospěšné. Tato kreveta je nejužitečnějším požíračem některých druhů řas a výrazně tak přispívá k čistotě akvárií. Dokáže si poradit i s vláknitými a kapilárními řasami. Právě proto patří mezi nejoblíbenější druhy krevet.

Japonica neúnavně čistí povrch rostlin, substrátů a dekorací od řas a nečistot. Je velmi mrštná a zvládá soužití i s mnoha druhy ryb. Pro dospělou Japonicu je riziko útoku na ni od jiných živočichů menší. „Čisticí výkon“ jedné dospělé Japonicy se vyrovná 2 kusům ve střední velikosti , nebo 4 kusům v malé velikosti.

Má průhledné tělo, které může mít zelené, modrozelené nebo nahnědlé zabarvení. Po bocích má jemnou kresbu, kterou tvoří hnědé tečky a proužky. Samičky dorůstají velikosti 5,5 cm a samečci do 3,5 cm.

Chov Caridina Japonica

Japonicy můžeme chovat ve velmi malém počtu i v menších nádržích od 35 litrů. Pro efektivní udržování akvária bez řas, doporučujeme 10–20 ks na 100 litrů, v závislosti od hustoty rostlinstva a stavu akvária. Lze je bez problémů chovat i společně s menšími neagresivními rybami. Pro ostatní živočichy jsou neškodné, (potřebuje mírné spoluobyvatele), vhodnější je samostatná nádrž. Přítomnost ryb může krevetky stresovat, většina druhů ryb považuje krevetky za kořist a může je lovit. Je dobré jim poskytnout možnosti úkrytů jako jsou husté keře rostlin, mechové porosty, různé skalky nebo kořeny. Pokud zjistíte snahu krevetek opustit akvárium, měli byste zpozornět, zkontrolovat kvalitu vody nebo posoudit vhodnost ryb, které jsou s krevetkami chovány.

Rozmnožování Caridina Japonica

Je velmi náročné, protože probíhá přes larvální stádium jen v brakické nebo mořské vodě. Rozmnožování tohoto druhu je velmi komplikované a v akvarijních podmínkách se nedaří. Samice nosí vajíčka schovaná pod trupem, u zadních nožiček 4 – 6 týdnů. Ke konci tohoto období je vhodné ji přelovit do zvláštní nádrže. Když dojde k vylíhnutí larev, které volně plavou ve vodě, odlovíme samici zpět do původní nádrže. Do 5 – 10 dne po vylíhnutí je potřeba upravit vodu s larvami na mořskou. Jako krmení zpočátku lze použít mikroskopické řasy, rozemleté tablety, krmiva pro potěr (prachová), později nauplie žábronožky solné (artemie). Po šesti týdnech dojde k přeměně larvy na malou krevetu a postupnými výměnami vody je nutné ji opět předělat do sladkovodního prostředí.