Krevetka molucká / Atyopsis moluccensis

110 

Velikost při prodeji: od 5 cm
Max. velikost: 10–12 cm
Věk: až do 5 let
Chování: velmi klidná a mírumilovná
Optimální teplota vody: 22–28 °C
Požadované pH: 6,5–7,5
Celková tvrdost vody: až 20 °dGH
Uhličitanová tvrdost: až do 16 °dH
Doporučené krmivo: práškové nebo jiné rozdrobené krmivo pro krevety nebo zelenina

Popis

Jde o velmi zajímavou filtrující krevetku, která se živí mikroorganismy ve vodě. Nejznámější chovaná filtrující krevetka. Patří k velkým krevetkám. Přední končetiny má ukončené vějířky. Přestože dorůstá 10 až 12 cm, je velmi mírumilovná a může se stát úžasnou dominantou tvého krevetária či akvária.

Bývá pěkně, hnědě nebo tmavě červeně vybarvená a na zádech má bílý pás, který je zřetelnější u starších samic. Samečci bývají větší a mají i větší třetí pár kráčivých končetin.

Chov 

Je to nenáročný sladkovodní druh krevet. Objem nádrže by měl být větší, min. 35 litrů a teplotu snesou od 18 do 30 °C. Na parametry vody nejsou moc náročné, podmínkou však je zajistit její dostatečné proudění. Rády vyhledávají právě místa, kde je nejsilnější. Proto je vhodné, v dostatečné blízkosti výtoku filtru umístit pevněji rostliny, kořeny, nebo jinou dekoraci, na které se dokážou snadno uchytit. Podobně, jako u jiných druhů krevet, nedoporučují se používat hnojiva. Vyhovuje jim téměř jakákoliv potrava, měla by však být rozdrobena, aby mohla být unášená proudem. Krevetky by se měly osazovat jen do dobře zaběhlých nádrží (minimálně dva měsíce) jsou mnohem citlivější na dusíkaté látky než většina ryb. Při údržbě používejte vodu alespoň 24 hodin odstátou, krevetky jsou rovněž vysoce citlivé na chlór! Jako většina ostatních bezobratlých živočichů i krevetky netolerují přítomnost těžkých kovů a jiných případných chemikálií ve vodě. Je vhodné do nádrže umístit nějaký přístupný zdroj vápníku např. sépiovou kost.

Rozmnožování 

Je velmi náročné, odchov v běžných podmínkách není možný, protože probíhá přes larvální stádium jen v brakické nebo mořské vodě.